Třída MLADÝCH

Třída MLADÝCH

1. místo - V1 CAJC, BOJ, BOB

10.01. 2016 Hanácká národní výstava

(Mgr. Viera Staviarska - Slovensko)

1. místo - V1 CAJC, BOJ, BOS

07.02. 2016 MVP Brno

(MVDr. Gabriela Ridarčíková - Slovensko)

1. místo - V1 CAJC, Klubový vítěz mladých

10.07. 2016 Klubová výstava DKČR Plzeň

(Inge Eberstaller - Rakousko)