Svod mladých

Svod mladých
  • svod mladých splněn
  • svodový kód 5A