Standard dobrmana

Standard dobrmana

FCI plemenný standard dobrmana

Dobrman patří do FCI skupiny II (psi typu pinč a knírač, molosové a švýcarští salašničtí psi), sekce 1 (pinčové a knírači), povinné pracovní zkoušky.

 

Celková charakteristika:

Dobrman je středně velký, silný, svalnatý pes a elegantními liniemi těla, hrdým a vzpřímeným držením. Temperamentem odpovídá ideálnímu vzoru psa normální tělesné stavby.

 

Proporce:

Dobrman má téměř čtvercovou stavbu těla, což vyniká zejména u samců. Délka trupu od hrudní končetiny po sedací hrbol nesmí u psů přesáhnout výšku v kohoutku o více než 5%, zatímco u fen může být o 10% větší.

 

Povaha:

V zásadě je dobrman mírumilovný a přátelský pes, velmi oddaný rodině a milující děti. Dává se přednost spíše střední míře temperamentu a ostrosti. Také dráždivost nemá být přehnaná. Za dobrého vedení projevuje dobrman radost z práce,  je výkonný, odvážný a tvrdý. Jeho hlavní postoj k okolí spočívá v sebejistotě a neohroženosti.

 

Hlava

Mozkovna:

Silná, odpovídající stavby. Při pohledu shora má hlava tupě klínovitý tvar, příčná linie lebky je při pohledu zepředu vyvážená, na okrajích nespadá dolů k uším. Z profilu tvoří dvě rovnoběžné linie, čelní a nosní, tvořící v místě stopu mělký schůdek. Nadočnicové oblouky jsou dobře vyvinuty, ale nevystupují. Čelní rýha není patrná. Při pohledu zepředu a shora nesmějí být postranní linie hlavy přetížené, příliš osvalené. Postranní lehké vyklenutí horní čelisti a jařmové kosti musí být v souladu s celkovou délkou hlavy. Svaly hlavy musí být silně vyvinuty.

Stop:

Čelní sklon malý, ale zřetelný.

 

Obličejová část

Nos:

Čenich je dobře vytvořen, spíše široký než kulatý a má velké nozdry. Nesmí vystupovat. U černých psů je nosní zrcadlo černé, u hnědých světlejší, odstínem odpovídající barvě srsti.

Morda:

Musí mít přiměřenou délku k mozkovně a musí být silně vyvinutá. Je hluboká, ústní štěrbina dosahuje až ke stoličkám. Šířka čelistí musí být dostatečná a horní a spodní řezáky se musí dotýkat, skus je nůžkový.

Pysky:

Jsou pevné a hladce přiléhají k čelistem. V koutcích nesmějí být uvolněné. Jsou tmavě pigmentované, u hnědých psů mohou mít světlejší odstín.

Čelisti:

Jsou silné, horní i dolní čelist široká. 42 zubů je rozloženo podle normálního schématu a jsou přiměřeně velké. Skus je nůžkový.

Oči:

Středně velké, oválné a tmavé barvy. Pouze u hnědých psů je povoleno světlejší zbarvení.

Uši:

Vysoko nasazené, vzpřímeně nesené, střihem upraveny tak, aby délka odpovídala typu hlavy. V zemích, kde je kupírování zakázáno je rovnocenné nestřižené ucho. Žádoucí je, aby bylo středně velké a přední hrana hladce přiléhala k tvářím.

Krk:

Má být přiměřený svou délkou jak utváření hlavy, tak trupu. Je suchý a svalnatý. Je nesený vzpřímeně a lehce klenutý. Jeho držení je ušlechtilé.

 

Trup

Kohoutek:

Zejména u psů musí výška v koutku a délka odpovídat a hřbetní linie musí probíhat plynule k mírnému sklonu zádě.

Hřbet:

Je krátký a pevný. Dostatečně široký a dobře osvalený.

Bedra:

Jsou dostatečně široká a dobře osvalená. U fen může být bederní partie delší, protože to umožňuje dostatečnou délku mléčné lišty.

Záď:

Od křížové oblasti směrem k nasazení ocasu málo, ale zřetelně skloněná. Záď musí být dobře zaoblená, dostatečně široká a silně osvalená.

Hrudník:

Délka a hloubka hrudníku musí být ve správném poměru k délce hřbetu. Lehce klenutá žebra mají zasahovat do poloviny kohoutkové výšky. Předhrudí je dostatečně široké a dopředu nesmí nápadně vystupovat!!!

Břicho:

Od lokte k zádi se břišní kryt lehce zvedá. Slabiny nejsou vtažené.

Ocas:

Vysoko nasazený a krátce kupírovaný, takže zůstávají pouze dva ocasní obratle. V zemích, kde je kupírování zakázáno, zůstává ocas v přirozené délce.

 

Končetiny

Hrudní končetiny:

Všeobecně:

Při pohledu ze strany jsou zcela rovné, v poměru k tělu kolmé a mohutně stavěné.

Plece:

Lopatka pevně přiléhá k hrudnímu koši, celá oblast je mohutně osvalená a shora přesahuje trny hrudních obratlů. Plece jsou šikmé, nazad položené, svírající s vodorovnou linií úhel asi 50°. Nadloktí dostatečně dlouhé, dobře osvalené, s lopatkou svírá ramenní kost úhel 105° - 110°.

Lokty:

Dobře přiléhající, nevytočené.

Předloktí:

Silné a rovné, dobře osvalené. Délka musí být v souladu s celkovou stavbou těla.

Zápěstní kloub:

Silný, záprstí silná, při pohledu zepředu rovná, do strany nesmějí být vytočená o více než 10°.

Přední tlapky:

Jsou krátké, uzavřené, prsty vyklenuté, má tedy kočičí tlapku. Drápy jsou krátké a černé.

 

Pánevní končetiny:

Všeobecně:

Při pohledu ze zadu má dobrman mohutné svalstvo na kyčlích a zádi, takže jsou široké a zaoblené. Svalstvo probíhající od hřbetu po stehnech a bércích má dostatečnou šířku, koleno dobře kryté. Silné zadní běhy jsou rovné a stojí rovnoběžně.

Stehno:

Je dostatečně dlouhé i široké a mohutně osvalené. Hlezna jsou dobře zaúhlená, zaúhlení tvoří 80° - 85°.

Koleno:

Kolenní kloub je silný a dobře navazuje na stehno i bérce. Úhel kolena je asi 130°.

Bérce:

Středně dlouhé v souladu s celkovou délkou pánevní končetiny.

Hlezenní kloub:

Středně silný, v rovnoběžném postavení. S bércem svírá úhel kolem 40°.

Nárty:

Jsou krátké a směřují kolmo k zemi.

Zadní tlapky:

Podobné jak přední, prsty jsou poměrně krátké, silně klenuté a dobře uzavřené. Drápy jsou silné a černé.

 

Chody:

Musí být dostatečně prostorné, jak to odpovídá celkovému vzhledu psa. Krok je pružný, elegantní, obratný, volný a prostorný. Přední běhy jsou rovněž dostatečně široké a vyvíjejí pozoruhodnou odrazovou sílu. Pohyb je diagonální, pes vykračuje předním během a zadním na opačné straně. Vyžaduje se dostatečná pevnost hřbetu, vazů a kloubů.

 

Kůže:

Na všech částech těla je přiléhavá a dobře pigmentovaná.

 

Osrstění

Kvalita srsti:

Srst je krátká, tvrdá a hustá. Pevně přiléhá a je hladká, stejnoměrně rozdělená po celém povrchu těla. Podsada nesmí přečnívat.

Zbarvení:

Černé nebo hnědé s rezavým, ostře ohraničeným a výrazným pálením. Pálení je na čenichu, skvrna na lících a nad očima, dále na krku, obě skvrny na hrudi, na nohou a tlapkách, na vnitřní straně stehen, okolo řitního otvoru a na hrbolech sedacích kostí.

 

Velikost a hmotnost

Výška:

Kohoutková výška u psů je 68 – 72 cm

Kohoutková výška u fen je 63 – 68 cm

Hmotnost:

Hmotnost u psů je 40 – 45 kg

Hmotnost u fen je 32 – 35 kg

 

Vady:

Každá odchylka od předepsaných bodů se hodnotí jako vada, přičemž rozhoduje velikost odchylky od standardu.